Til hovedinnhold

Tips til samtalen

Her får du nyttige tips til samtalen og kan lese om hvilke konsekvenser vold, overgrep og barndomsbelastninger kan få for barn og ungdom. Artiklene inneholder filmer hvor du kan observere voksne som snakker med barn og unge om vanskelige tema, og tips til hvilke barn i simuleringen du kan øve deg på.