Til hovedinnhold

Hvem vil du snakke med?

Øv på samtaler om sensitive temaer i gratis snakkesimulator.

Møt mentor

I filmen møter du en 16 år gammel jente som i snakkesimulatoren har rollen som mentor og veileder. Hun har hatt det vanskelig i oppveksten og bruker sine erfaringer til å gi råd til deg som voksen når du skal snakke med et barn du er bekymret for.

Undervisningsopplegg for barnehage og skole

Hensikten med undervisningsopplegget er å øke ansattes handlingskompetanse i å snakke med barn om sensitive temaer som vold og overgrep. Hver av de syv samlingene i opplæringen tar omtrent en time å gjennomføre og inneholder praktisk øving, filmer og refleksjonsoppgaver.