Til hovedinnhold

Tegn på at barn er utsatt for vold og seksuelle overgrep

Det finnes ingen entydige tegn eller symptomer som viser at barn har vært eller er utsatt for vold eller overgrep. Å forstå barns uttrykk krever at vi følger med over tid og snakker med barna og de voksne rundt dem.

Barn og ungdom som gjennom oppveksten er utsatt for gjentatte krenkelser, kan ofte være i «alarmberedskap» hele tiden. Det er vanskelig for barnehjernen å sette sammen inntrykk og forstå at faren er over.

Noen av symptomuttrykkene kan være å bli overaktivert og oppleve kroppslig uro, rastløshet, ha impulsive reaksjoner, være hyperaktiv og aggressiv, eller bli underaktivert, passiv, likegyldig og følelsesmessig lite til stede.

Hvordan forstå tegnene vi ser?

Å forstå tegnene krever at vi følger med over tid og snakker med barna og voksne rundt dem for å forstå hva tegnene er uttrykk for.

I filmen kan du se hvordan tegn kan vise seg i en skolehverdag:

Læreren til Marius er bekymret for ham, og reflekterer over hva han kan gjøre med sin bekymring.

Bruk listen over tegn som et utgangspunkt for å drøfte din bekymring med kolleger og samarbeidspartnere – og til å snakke med barnet selv.

Psykiske tegn:

 • Barnet skvetter lett, er engstelig
 • Konsentrasjonsproblemer og uro
 • Irritabilitet og sinneutbrudd
 • Klengete atferd, eller helt motsatt: avviser kontakt og nærhet
 • Rusproblemer
 • Selvskading
 • Hukommelsestap
 • Forsinket utvikling – eller at barnet mister ferdigheter det har hatt før (f.eks. at barnet begynner å tisse på seg).

Fysiske tegn:

 • Blåmerker
 • Øye- og ansiktsskader
 • Brannskader
 • Stadig kroppslige plager, f.eks. vondt i magen/hodet
 • Skader med usannsynlige forklaringer eller historier som endrer seg

Om du vil lese mer om tegn på at barn er utsatt for vold og overgrep, les i Voldsveilederen om risikofaktorer og tegn.

Del din bekymring

Ikke sitt med bekymringen din alene, men del den med en kollega, nærmeste leder, eller ring barnevernstjenesten og drøft bekymringen din anonymt. Les mer om hvor du kan henvende deg. Dette gjelder både om du er fagperson eller privatperson. Det kan være lurt å notere det du observerer anonymt og uten å tolke hva årsaken kan være.

Dersom dere kommer til den beslutningen at dere må sende inn en bekymringsmelding til barnevernet, kan loggføringen være en god kilde til å huske det dere har observert over tid.

Øv deg i samtale med: