Til hovedinnhold

Simulering som læringsmetode

Mye læring skjer i en passiv form, ved at vi sitter stille og hører eller ser andre erfare noe. Å snakke med barn i en simulering er en aktiv læringsform der du selv tar del i din egen læring ved å produsere svar, reflektere med kollegaer og ta valg. Dette bidrar til økt læringsgevinst.

Mange voksne som jobber med barn, kvier seg for å ta de utfordrende samtalene og føler de ikke har nok trening og erfaring til å gjøre det på en trygg og god måte. I kurs og opplæring er det ofte mest teori og mindre direkte øving. Mange styrer unna rollespill fordi det kan oppleves kunstig og krevende. Simulering skiller seg fra tradisjonelt rollespill ved at du ikke trenger å bruke krefter på å gå inn i en rolle som oppleves kunstig, og kan gjøre det lettere å holde kontakt med egne reaksjoner. Simulering som læringsmetode gjør det mulig å trene på samtaler i trygge omgivelser, hvor du ikke trenger å være redd for å gjøre skade på eller forvirre et barn.

Erfaringer vi gjør danner grunnlag for handling

Simulering inngår i det vi kaller erfaringslæring: lærdom som skjer gjennom egne opplevelser og erfaringer istedenfor fra en bok eller forelesning. Erfaringslæring er å gjøre noe aktivt, og å bli utsatt for konsekvensene av handlingen. Erfaringslæring skapes gjennom å gjøre handlingen gjentatte ganger over tid. Erfaringene vi gjør danner grunnlag for ny handling, nye spørsmål og nye erfaringer. Det gir oss muligheten til å oppdage egne styrker og muligheter for bedring.

Når målsettingen er at voksne skal bli tryggere i å snakke om vanskelige tema, har simulering som læringsmetode en rekke fordeler.

Fordeler med simulering

Selv voksne som har lang erfaring og trening i å snakke med barn og ungdom kan grue seg til slike samtaler, og kan føle at de burde hatt mer trening.

I en simulering kan du øve deg så mange ganger du vil på den samme samtalen og få mengdetrening. I tillegg øver du i en situasjon som ligner virkeligheten, noe som øker sjansen for at det du har lært sitter så godt at du tar det i bruk også i en situasjon der du er stresset og urolig. Skal du bli god til noe hjelper det å øve. Alle som jobber med beredskap, som brannvern og akuttmedisin, øver på det de skal gjøre, så de kjenner at de mestrer det og er klare når noe skjer. Det kan også voksne som jobber med barn og ungdom gjøre.

Å snakke med barn i en simulering er en aktiv læringsform der du selv tar del i din egen læring ved å produsere svar, reflektere med kollegaer og ta valg. Det gjør at læringen sitter i større grad, ved at tilpasning til egen situasjon og integrering i egne erfaringer og kunnskap skjer samtidig. I simuleringen i snakkemedbarn.no er du selv aktiv, du leser alternativene og tenker gjennom hva du ønsker å velge, trykker på et konkret valg og hører det bli lest opp av barnet eller den voksne.

Samtaler med barn om vanskelige temaer gjøres gjerne i enerom. For at vi skal hjelpe hverandre er vi avhengige av at vi klarer å gjenfortelle alt som skjedde, noe som kan være vanskelig. På en arbeidsplass kan i tillegg erfaring og kunnskapsnivå være så forskjellig at det er en utfordring å ha felles ferdighetstrening. I simuleringen er vi direkte inne i en samtale som alle kan reflektere rundt og ha meninger om, uavhengig av om du har mye eller lite erfaring. Det er en fordel å blande grupper, slik at erfaring deles på tvers av faggrupper. Dette kan bidra til en reflekterende kultur der de ansatte bygger et felles språk, hvor alles erfaringer blir hørt.

 

I snakkesimuleringen kan du øve og prøve ut ulike måter å si noe på i ufarlige omgivelser. Når det ikke er et ekte barn som kan ta skade av det vi sier, blir vi modigere og tør å prøve nye ting. Det gir mulighet til å prøve de spørsmålene eller svarene vi er usikre på og se hvordan det påvirker barnet, ungdommen og samtalen.

Vi må ikke undervurdere betydningen av motivasjon for ny læring. Læring som kan gjøres sammen med andre på en morsom måte vil oftere tas i bruk og engasjere flere.

Kompetanse er ferskvare og må gjentas og vedlikeholdes. Det holder ikke å øve en gang på noen samtaler og forvente at læringen skal sitte for alle senere samtaler. Snakkemedbarn.no har mange simuleringer som kan spilles igjen og igjen, og det gir mulighet til å danne nye erfaringer og refleksjoner. Samtalen rundt simuleringen vil variere ut fra hvem som sitter sammen, hva det fokuseres på og hvilke erfaringer deltakerne har.

 

Øv deg i samtale med: