Til hovedinnhold

Samtaler med barnets foresatte

Noen ganger kan du få en bekymring for et barn som er nødvendig å ta opp med barnets foresatte. En samtale med de foresatte kan gi bedre forståelse for hvordan barnet har det, både hjemme og på skolen eller i barnehagen.

Det kan være utfordrende å snakke om livet i familien, fordi du eller foresatte opplever det som privat. Samtidig kan det være nødvendig og nyttig å vite noe om hvordan barnet eller ungdommen har det hjemme for å få innblikk i deres omsorgssituasjon.

Familien kan være preget av uenigheter, krangling, samlivsbrudd, nye partnere, sykdom i familien, foresatte som har mistet arbeid, eller foreldre som arbeider mye. Det kan gi deg en bedre forståelse av barnet å vite om dette.

Møte foreldrenes reaksjoner

Samtaler som handler om en bekymring, skiller seg fra vanlige foreldresamtaler ved at det kan være nødvendig å ta opp noe som er vanskelig å snakke om for både deg og foreldrene. Noen ganger kan foresatte reagere med å bli lei seg eller sinte, noe som kan oppleves ubehagelig eller uvant. Da bør du fokusere på å forholde deg rolig, ta ned tempoet i samtalen og vurdere om det behov for å legge inn en pause underveis i samtalen.

Tenk over hvordan du på best mulig måte kan møte den foresatte som enten er lei seg eller sint. Fokuser på barnet, og hvorfor dere har denne samtalen. Du kan aldri vite helt hvordan foreldrene vil reagere, men du kan ta ansvar for hvordan du selv fremstår og hvordan du formidler ditt budskap.

Filmen viser lærer og sosiallærer i samtale med foreldre om bekymring for deres barn.

Hvordan forberede deg på en samtale med barnets foresatte?

Å være forberedt før samtalen kan bidra til at du som voksen er tryggere i gjennomføringen. Tenk gjennom følgende:

  • Skriv ned hva du ønsker at samtalen skal handle om.
  • Snakk med din leder om temaer som kan være viktige å ta med.
  • Tenk gjennom hvordan du skal innkalle til samtalen, hvilken relasjon du har med de foresatte, hvordan du ønsker å innlede samtalen, og hvordan du ønsker å introdusere tema for samtalen.
  • Bestem om barnet og ungdommen skal være til stede i samtalen. 
  • Snakk med en kollega om det du synes er utfordrende, og hvordan du kan gjennomføre samtalen på best mulig måte.

Fokus på barnet

Husk å alltid fokusere på barnet i samtalen og at du ønsker en god relasjon med foresatte. Du som barnehagelærer eller lærer, har denne samtalen på vegne av barnet. Vis og uttrykk direkte at du ønsker det beste for barnet.

Foresatte kan være uenige med hverandre, andre foresatte, barn, deg som barnehagelærer/lærer eller barnet. Fokuser på styrker, løsninger og forståelse. Ikke snakk om andre barn eller foresatte.

Familier i konflikt eller som trenger støtte

Under en samtale med foresatte kan det komme frem at familien er i en konflikt, enten ved skilsmisse, andre uenigheter, eller at de trenger støtte og hjelp.

Oppdater deg på hvilke hjelpetilbud som finnes for familier, slik at du kan gi råd om hvor de kan søke støtte og hjelp. Både familievernet og barnevernet har ulike tilbud for familier.

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal foresatte ikke innkalles til samtale. Barn som opplever vold eller seksuelle overgrep hjemme, kan i verste fall få beskjed om eller bli truet til ikke å fortelle om det de har opplevd av de foresatte. Kontakt barnevernet, politi eller Statens barnehus for råd og veiledning. De kan gi råd om hvordan kontakten med de foresatte kan legges til rette på best mulig måte for å beskytte barn og unge.

Øv deg i samtale med:

Les mer:

Vil du lese mer om hva barnevernet gjør, og hvordan du kan melde en bekymring: Bufdir.no/barnevern