Til hovedinnhold

Å etablere kontakt med barnet

God kontakt er inngangsporten til at barnet skal kunne formidle sin opplevelse av smertefulle hendelser. Noen barn blir fort trygge, andre ikke. Kontakt kan skapes raskt og bare ta noen minutter, men om du ikke kjenner barnet så godt, kan kontaktetableringen ta lengre tid. 

Målet er å skape kontakt og tillit, for at barnet skal kunne føle seg så trygg og komfortabel som mulig i samtalen. Voksne som er oppmerksomt til stede, er viktig for at barnet skal få den beste anledningen til å fortelle fritt. Filmen under viser noen grep voksne kan ta for å vise at de er interessert i det barnet forteller.

Hvordan skape kontakt?

Det kan være lurt å la barnet få snakke fritt om et nøytralt tema som en oppvarming til at du introduserer temaet du vil snakke om. Det gir deg også anledning til å innføre dialogen som samtaleform, og barnet blir kjent med din utforskende måte å snakke på.

I kontaktetableringen er det viktig å si hvorfor du vil snakke med barnet, og å spørre om det er noe barnet ønsker å snakke med deg om. Begrunnelsen for å gjøre det er å unngå at barnet spekulerer eller ikke forstår hensikten med samtalen.

En forutsetning for god kontakt er at forholdet mellom deg og barnet er preget av gjensidighet og mest mulig likeverdighet og symmetri i relasjonen. En måte å få til det på, er at du har en holdning til at det er barnet som vet best hva det opplever, og at det er barnets opplevelse dere sammen skal utforske. Dette viser du best ved å være oppriktig interessert, til stede og nysgjerrig på barnet.

Det er viktig ikke å la forutantakelsene dine styre samtalene dine for mye, og å være åpen for det barnet forteller.

«Å skape kontakt handler først og fremst om en genuin interesse og tilstedeværelse i møte med barnet.»

Anne-Lill Nord Nilsen, spesialrådgiver ved RVTS Sør

Når vet du at du har oppnådd kontakt?

Tydelige tegn på at barnet viser tillit, er når det uttrykker seg spontant og i fri fortellende form og har med opplevelser og følelser i fortellingen. Du kan se at det setter seg bedre til rette i stolen og gjerne ser direkte på deg. Du vil som regel intuitivt kjenne dette i deg selv som en følelsesmessig opplevelse, også i kroppen. Det betyr at kontakten er til stede.

Øv deg på kontaktetablering i samtale med: