Til hovedinnhold

Hvem er du i møte med barn og unge?

Barn og unge kan fortelle om hvordan de har det og hva de opplever, hvis voksne som møter dem spør og er tilgjengelige. Når det handler om bekymringer om vold og overgrep, handler det ikke bare om å spørre og være tilgjengelig, men også om hvordan vi spør og møter dem.

Når du skal snakke med barn og ungdom om et tema som er vanskelig å snakke om, er det viktig å ha fokus på å holde kommunikasjonen åpen. Det kan du gjøre ved å stille åpne spørsmål, som du kan se eksempler på i filmen under.

Filmen viser både en avdelingsleder i barnehage, lærer og helsesykepleier på skole i samtale med barn og ungdom. En fagperson gir nyttige tips underveis i samtalene, og konkrete eksempler fra snakkesimulatoren blir vist.

Bli bevisst hvordan du påvirker samtalen:

Det er naturlig for oss voksne å oppdra og forklare. Dette gjør vi i et ønske om at barn skal forstå mer, og få grunnlag for å ta gode valg. Samtidig vil vi skåne dem for vanskelige situasjoner og erfaringer.

Når vi ser at et barn har det vanskelig, kompenserer vi gjerne for den følelsen ved å avlede med «det går nok bra, skal du se». Vi prøver å «ta bort» den ubehagelige følelsen. Dette gjør vi både for å glede barnet, men også fordi det kan være utfordrende for oss å se et barn ha det vanskelig.

I samtaler med barn om sensitive temaer er det viktig at vi legger til side forklarer- og oppdragerrollen, og går inn i oppdager- og utforskerrollen. Rollen som oppdager og utforsker kan være utfordrende, spesielt når oppgaven er å finne mer ut av den bekymringen du har for et barn eller en ungdom.

Vi kan forstå kompetanse ut fra tre elementer: kunnskap, verdier og menneskelige ferdigheter. Kompetanse er det vi gjør i arbeidet vårt. Når du skal finne ut «hvem du er i møte med barn og unge du er bekymret for», kan du reflektere over egne verdier og menneskelige ferdigheter.

En måte å gjøre dette på er å ha fokus på og bli bevisst hvilke verdier som er viktige for deg, og hvordan du kan dra nytte av disse i samtalen. Still deg selv spørsmålene:

  • Hvilke verdier er viktig for meg?
  • Hvilke menneskelige ferdigheter og erfaringer har jeg?
  • Hvilken kunnskap og erfaring har jeg? Er kunnskapen min forenlig med mine verdier, ferdigheter og erfaringer? Hva mangler jeg, eventuelt?

Dette er en prosess en ikke alltid kan tenke seg til, men det krever at du gjennomfører noen samtaler for å prøve det ut. Først da vil du oppdage hvordan det er for deg og hvordan du blir, og om følelsene du har påvirker din kommunikasjon. Du vil kunne oppdage hva det er som utfordrer deg, og når du er på ditt beste. Da øver du på dine ferdigheter.

 

Vi har en tendens til å legge til grunn barnets egenskaper og uttrykk som årsak til at vi ikke lykkes med samtaler. For eksempel at barn er så stille eller urolige at det er umulig å komme i dialog. Det er ofte mer fruktbart å spørre seg hva det er du selv gjør som gjør at dette blir vanskelig, og hva du kan gjøre annerledes for å hjelpe barnet til å formidle seg.

Et nyttig grep kan være å tenke at barnet ikke er vanskelig, men at det kan ha det vanskelig, og at en trygg og varm voksen kan gjøre en stor forskjell.

Kultur på arbeidsplassen

Kulturen på arbeidsplassen bør ha fokus på å jobbe med verdier for å bygge et vi og styrke den enkelte. Da kan kulturen på arbeidsplassen støtte den enkelte i utfordrende oppgaver.

En slik verdibasert arbeidskultur kan hjelpe den daglige kommunikasjonen mellom de voksne og barna og ungdommene de jobber med. En slik kultur kan for eksempel innebære:

  • at vi er interessert i den andres fortelling
  • at vi stiller åpne spørsmål og utforsker ved aktivt å lytte
  • at vi finner anledninger og tid i hverdagen til å gjøre dette
  • at vi våger å vise sårbarhet og søke hjelp til det vi synes er utfordrende
  • at vi øver oss og legger til rette for disse viktige samtalene

Bruk snakkemedbarn.no til å bygge kultur på arbeidsplassen

Undervisningsopplegget på snakkemedbarn.no kan bidra til å bygge en reflekterende kultur på arbeidsplassen. Her kan dere se filmer, gjøre refleksjonsoppgaver og øve sammen i snakkesimulatoren. Da kan drøfting og refleksjon rundt de ulike valgene – og hvor valgene fører samtalen – hjelpe deg i din bevisstgjøring. Slik finner du mer ut om hvem du er, og hva du trenger å øve spesielt på for å bli den du vil være.

Øv deg i samtale med:

Les mer:

Les mer om traumebevisst praksis: Traumebevisst omsorg, teori og praksis (RVTS Sør) (PDF)