Til hovedinnhold

Undervisningsopplegg

Opplegget er skreddersydd for deg som jobber i skole eller barnehage, men kan brukes av alle som vil øve sammen. Hver av de syv samlingene inneholder praktisk øving, filmer og refleksjonsoppgaver. Samlingene følger hverandre tematisk, men dere står fritt til å velge rekkefølgen selv. Hver samling tar omtrent 1,5 time å gjennomføre. Opplegget er beregnet for bruk på iPad eller PC.

Til deg som skal lede undervisningen

Du som skal lede kurset, bør gå gjennom første modul, «Veiledning til deg som skal drive opplæring i snakkemedbarn.no», før du starter. Her lærer du hvordan du skal forberede og gjennomføre samlingene. Alle leksjonene inneholder en bruksanvisning med en mer utdypende forklaring til hva du kan si og tips til hvordan lede refleksjoner blant de ansatte. Bruksanvisning ligger som et valg på høyre side i hver leksjon.

Hvis du vil samle en større gruppe og samarbeidspartnere for å skape engasjement og motivasjon i forkant av undervisningsopplegget, har vi laget en kick-off-samling. Her får du introduksjon til kunnskapsgrunnlaget for temaet vold og seksuelle overgrep, en gjennomgang av nettsiden snakkemedbarn.no, og forståelse av hvorfor det er viktig å øve på samtaler med barn.