Til hovedinnhold

Økt 3

Økt 3: Å forberede seg til en samtale

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale du har hatt med et barn de siste dagene

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Simulering i smågrupper

Simulering i smågrupper

Snakk sammen i 20 minutter, og velg ut i fra hvor dere jobber: 

 • Småskole og AKS/SFO: Velg å snakke med Iben
 • Mellomtrinnet: Velg å snakke med Hugo eller Thea
 • Ungdomsskole: Velg å snakke med Lucas, Mohammed eller Emilie

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om forberedelser

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om forberedelser

Reflekter over:

 • Hvordan gjør dere forberedelser i dag?
 • Egen forberedelse – hvordan er det for dere å snakke med akkurat dette barnet? Eksempelvis: et stille barn / urolig barn / en ungdom som avviser meg / er veldig direkte – eller når temaet er bekymring om overgrep.
 • Hva tenker dere er viktig av det som kom fram i filmen og fra veileder?

7 / 9 – Se filmen om kontaktetablering

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om kontaktetablering

Reflekter over:

 • Hvordan starter dere en samtale i dag, når planen er å utforske et sensitivt tema eller en bekymring?
 • Hva tenker dere om de ulike tilnærmingene i filmene?
 • Hva la dere spesielt merke til, som dere tenker dere kan bruke?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?