Til hovedinnhold

Samling 2

Samling 2: Å være en trygg voksen

1 / 8 – Mål for samlingen

2 / 8 – Se introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 8 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om dette i 5–10 minutter.

4 / 8 – Snakk med Lilly, 4 år

Lilly 4 år

 

Lilly har skilte foreldre som er i en stor konflikt. Hun virker sliten og sitter mye for seg selv i barnehagen.

 

Simulering i smågrupper

Velg å snakke med Lilly. Bruk 20 minutter.

 

Reflekter underveis:

  • Hvilke alternativ velger dere?
  • Hva er fordelen med dette valget?
  • Hva tenker dere om de andre alternativene?
  • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 8 – Hva hindrer dere?

Reflekter over:

Hva hindrer dere i å samtale med barn om vold og overgrep?

Skriv ned 3 stikkord og snakk om de.

 

Hva kan dere gjøre for å komme forbi denne hindringen?

Del deres tanker om dette med hverandre.

6 / 8 – Se filmen som handler om egne reaksjoner

7 / 8 – Refleksjonsoppgaver om egne reaksjoner

Reflekter over følgende:

  • Hvordan var det å se de ulike reaksjonene fra de voksne?
  • Hva kjenner dere igjen?
  • Hva skjer med barnet/ungdommen?
  • Hvordan påvirker reaksjonene hos den voksne dialogen/kommunikasjonen?
    • …Når den voksne blir: stresset / berørt / vippet av pinnen / irritert

8 / 8 – Avslutning og foreberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?