Til hovedinnhold

Samling 1

Samling 1: Oppstart

1 / 12 – Mål for samlingen

2 / 12 – Se film om snakkemedbarn.no

3 / 12 – En nasjonal undersøkelse av ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten (NKVTS, 2019)

Omfang av fysisk og psykisk vold: 

 • Nærmere 1 av 5 har opplevd mer enn én form for vold i løpet av oppveksten.
 • Jentene rapporterer i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold.
 • Ungdom som har opplevd vold mot foreldrene hjemme har også opplevd flere andre former for vold og overgrep mot seg selv.

Volden setter varige spor, og er vanskelig å snakke om 

 • Økt risiko for å oppleve mer vold senere i livet
 • Høyere nivå av psykiske helseproblemer, angst, depresjon, posttraumatisk stress
 • Økt forekomst av selvmordsrisiko og selvskading
 • Klar sammenheng med fysiske helseplager
 • Skam og ensomhetsfølelse på grunn av redselen for at andre skal forstå og få vite
 • 56% av ungdommene som hadde vært utsatt for fysisk vold i hjemmet har ikke fortalt noen om det.

4 / 12 – Holdningsøvelse

5 / 12 – Definisjon av vold

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som – gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker – får personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.»

– Psykolog Per Isdal

6 / 12 – Jobber dere på barneskole? Se filmen om Zara

7 / 12 – Refleksjonsoppgaver om Zara

Reflekter over:

 • Kjenner dere noen som Zara?
 • Hvordan ville dere nærmet dere en jente som henne?

8 / 12 – Jobber dere på ungdomsskole? Se filmen om Marius

9 / 12 – Refleksjonsspørsmål om Marius

Reflekter over:

 • Kjenner dere en som Marius?
 • Hva tenker dere er lærerens rolle i en slik situasjon?
 • Hva ville dere gjort for å finne ut av bekymringen for Marius?

10 / 12 – Hvordan kan simulering gjøre deg tryggere i å snakke med barn og ungdom?

Hvordan kan simulering gjøre deg tryggere i å snakke med barn og ungdom?

 • Du får mengdetrening i vanskelige samtaler 
 • Du blir kjent med dine egne reaksjoner 
 • Du kan prøve ut et svar du ikke ville valgt selv 
 • Du får forslag til ting du kan si 
 • Du får øving i å lytte til det barnet og ungdommen sier heller enn å følge din egen plan 
 • Du øver på å balansere trygging og utforsking 
 • Du får øve på å si vanskelige ting høyt 
 • Du får øve på å si vanskelige ting høyt sammen med kollegaer 

11 / 12 – Snakk med Iben, Lucas eller Thea

Simulering i smågrupper i 20 minutter:

 • Velg å snakke med Iben 9 år hvis du jobber på småskole og AKS/SFO
 • Velg å snakke med Thea 12 år hvis du jobber på mellomtrinnet.
 • Velg å snakke med Lucas 14 år hvis du jobber på ungdomsskole.

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

12 / 12 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgaver:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?