Til hovedinnhold

Samling 3

Samling 3: Å forberede seg til en samtale

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm til snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om dette i 5–10 minutter.

4 / 9 – Snakk med Ole, 5 år

Ole 5 år

 

Ole trekker seg bort fra de andre barna i barnehagen. Han har sagt noe som gjør deg bekymret.

 

Simulering i smågrupper

Snakk med Ole i 20 minutter i smågrupper.

 

Reflekter underveis:

  • Hvilket alternativ velger dere?
  • Hva er fordelen med dette valget?
  • Hva tenker dere om de andre alternativene?
  • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se film om forberedelser til samtale

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om forberedelse

Reflekter over:

  • Hvordan gjør dere forberedelser i dag?
  • Egen forberedelse – hvordan er det for dere å snakke med akkurat dette barnet? Eksempelvis: et stille barn / urolig barn / en ungdom som avviser meg / er veldig direkte – eller når temaet er bekymring om overgrep.
  • Hva tenker dere er viktig av det som kom fram i filmen og fra veileder?

7 / 9 – Se filmen om kontaktetablering

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om kontaktetablering

Reflekter over:

  • Hvordan starter dere en samtale i dag, når planen er å utforske et sensitivt tema eller en bekymring?
  • Hva tenker dere om de ulike tilnærmingene i filmene?
  • Hva la dere spesielt merke til, som dere tenker dere kan bruke?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?