Til hovedinnhold

Økt 5

Økt 5: Å utforske i samtaler

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale du har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Simulering i smågrupper

Simulering i smågrupper

Snakk sammen i 20 minutter, og velg ut i fra hvor dere jobber: 

 • Småskole og AKS/SFO: Velg å snakke med Iben
 • Mellomtrinnet: Velg å snakke med Hugo eller Thea
 • Ungdomsskole: Velg å snakke med Lucas, Mohammed eller Emilie

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om å åpne

6 / 9 – Refelksjonsoppgaver til filmen

Reflekter over:

 • Hva legger dere i åpne spørsmål?
 • Hva annet i kommunikasjonen åpner?
 • Hva lukker kommunikasjonen?

7 / 9 – Se filmen om å utforske

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om utforskning

Reflekter over:

 • Hva la dere merke til ved kommunikasjonen til den voksne som snakket med gutten i barnehagen – og hva fører det til?
 • Hva la dere spesielt merke til med kommunikasjonen til de voksne som snakket med ungdommene – og hva fører det til?
 • Hvilke likheter er det i simuleringen og i samtalene med ungdommene?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:
Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?