Til hovedinnhold

Økt 5

Økt 5: Å utforske i samtaler

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale du har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Snakk med Lilly eller Ole

Lilly 4 år

Lilly har skilte foreldre som er i en stor konflikt. Hun virker sliten og sitter mye for seg selv i barnehagen.

 

Ole 5 år

Ole trekker seg bort fra de andre barna i barnehagen. Han har sagt noe som gjør deg bekymret.

Velg å snakke med Lilly eller Ole i små grupper i 20 minutter.

Reflekter underveis:

  • Hvilket alternativ velger dere?
  • Hva er fordelen med dette valget?
  • Hva tenker dere om de andre alternativene?
  • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om å åpne

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om å åpne:

Reflekter over:

  • Hva legger dere i åpne spørsmål?
  • Hva annet i kommunikasjonen åpner?
  • Hva lukker kommunikasjonen?

7 / 9 – Se filmen om å utforske

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om utforskning

Reflekter over:

  • Hva la dere merke til ved kommunikasjonen til den voksne som snakket med gutten i barnehagen – og hva fører det til?
  • Hva la dere spesielt merke til med kommunikasjonen til de voksne som snakket med ungdommene – og hva fører det til?
  • Hvilke likheter er det i simuleringen og i samtalene med ungdommene?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgaver:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?

Samlinger