Til hovedinnhold

Samling 1

Samling 1: Oppstart

1 / 10 – Mål for samlingen

2 / 10 – Se film om snakkemedbarn.no

3 / 10 – En nasjonal undersøkelse av ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten (NKVTS, 2019)

Omfang av fysisk og psykisk vold: 

 • Nærmere 1 av 5 har opplevd mer enn én form for vold i løpet av oppveksten.
 • Jentene rapporterer i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold.
 • Ungdom som har opplevd vold mot foreldrene hjemme, har også opplevd flere andre former for vold og overgrep mot seg selv.

Volden setter varige spor, og er vanskelig å snakke om 

 • Økt risiko for å oppleve mer vold senere i livet
 • Høyere nivå av psykiske helseproblemer, angst, depresjon, posttraumatisk stress
 • Økt forekomst av selvmordsrisiko og selvskading
 • Klar sammenheng med fysiske helseplager
 • Skam og ensomhetsfølelse på grunn av redselen for at andre skal forstå og få vite
 • 56% av ungdommene som hadde vært utsatt for fysisk vold i hjemmet, har ikke fortalt noen om det.

4 / 10 – Holdningsøvelse

5 / 10 – Definisjon av vold

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som – gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker – får personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.»

– Psykolog Per Isdal

6 / 10 – Se filmen om Ella, 3 år

7 / 10 – Refleksjonsoppgave

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva tenker du/dere om barnehagelærerens respons på det Ella sier?
 • Ville du ønsket å gjøre det på en annen måte?
 • Hvilke rutiner har dere på din arbeidsplass om noe lignende skulle skje?
 • Føler du deg forberedt på en slik situasjon?
 • Hva hadde du trengt for å bli bedre forberedt?

8 / 10 – Snakk med Lilly, 4 år

Lilly, 4 år

 

Lilly har skilte foreldre som er i en stor konflikt. Hun virker sliten og sitter mye for seg selv i barnehagen.

 

Simulering i smågrupper

Velg å snakke med Lilly. Bruk 20 minutter.

 

Reflekter underveis:

 • Hvilke alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

9 / 10 – Hvordan kan simulering gjøre deg tryggere i å snakke med barn og ungdom?

Hvordan kan simulering gjøre deg tryggere i å snakke med barn og ungdom? 

 • Du får mengdetrening i vanskelige samtaler.
 • Du blir kjent med dine egne reaksjoner.
 • Du kan prøve ut et svar du ikke ville valgt selv.
 • Du får forslag til ting du kan si.
 • Du får øving i å lytte til det barnet og ungdommen sier heller enn å følge din egen plan.
 • Du øver på å balansere trygging og utforsking.
 • Du får øve på å si vanskelige ting høyt.
 • Du får øve på å si vanskelige ting høyt sammen med kollegaer.

10 / 10 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra i dag?