Til hovedinnhold

Økt 2

Økt 2: Å være en trygg voksen

1 / 8 – Mål for samlingen

2 / 8 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 8 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om dette i 5–10 minutter.

4 / 8 – Simulering i smågrupper

Simulering i smågrupper

Snakk sammen i 20 minutter, og velg ut i fra hvor dere jobber: 

 • Småskole og AKS/SFO: Velg å snakke med Iben
 • Mellomtrinnet: Velg å snakke med Hugo eller Thea
 • Ungdomsskole: Velg å snakke med Lucas, Mohammed eller Emilie

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 8 – Hva hindrer dere?

Reflekter over:

Hva hindrer dere i å samtale med barn om vold og overgrep?

Skriv ned 3 stikkord og snakk om de.

 

Hva kan dere gjøre for å komme forbi denne hindringen?

Del deres tanker om dette med hverandre.

6 / 8 – Se filmen om egne reaksjoner

7 / 8 – Refleksjonsoppgaver om egne reaksjoner

Reflekter over:

 • Hvordan var det å se de ulike reaksjonene fra de voksne?
 • Hva kjenner dere igjen?
 • Hva skjer med barnet/ungdommen?
 • Hvordan påvirker reaksjonene hos den voksne dialogen/kommunikasjonen?
  • …Når den voksne blir: stresset / berørt / vippet av pinnen / irritert

8 / 8 – Avslutning og foreberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?