Til hovedinnhold

Samling 4

Samling 4: Å skape en trygg relasjon

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Snakk med Ole, 5 år

Ole, 5 år

 

Ole trekker seg bort fra de andre barna i barnehagen. Han har sagt noe som gjør deg bekymret.

 

Simulering i smågrupper

Snakk med Ole i 20 minutter i små grupper.

 

Reflekter underveis:

  • Hvilket alternativ velger dere?
  • Hva er fordelen med dette valget?
  • Hva tenker dere om de andre alternativene?
  • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om å introdusere tema

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om introduksjon av tema

Reflekter over:

  • Hvordan kan dere introdusere ledetråder tydelig?
  • Hva la dere spesielt merke til at hjalp gutten som hadde gjort «jokkebevegelser» mot en medelev?
  • Hva la dere merke til av ord vi ofte bruker når vi stiller spørsmål – som lett kan føre til at spørsmålet blir lukket?

7 / 9 – Se filmen om hvordan trygge barnet

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om å trygge barnet

Reflekter over:

  • Hva la dere merke til i kommunikasjonen fra den voksne som trygget barnet?
  • Hvordan var det for dere å kjenne på alle pausene som oppsto? Hvordan er det for dere å tenke på pauser som aktiv lytting?
  • Hvordan var det å høre ungdommenes egne opplevelser fra samtalen?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:

Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?