Til hovedinnhold

Økt 4

Økt 4: Å skape en trygg relasjon

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene.

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Simulering i smågrupper

Simulering i smågrupper

Snakk sammen i 20 minutter, og velg ut i fra hvor dere jobber: 

 • Småskole og AKS/SFO: Velg å snakke med Iben
 • Mellomtrinnet: Velg å snakke med Hugo eller Thea
 • Ungdomsskole: Velg å snakke med Lucas, Mohammed eller Emilie

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om å introdusere tema

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om introduksjon av tema

Reflekter over:

 • Hvordan kan dere introdusere ledetråder tydelig?
 • Hva la dere spesielt merke til at hjalp gutten som hadde gjort «jokkebevegelser» mot en medelev?
 • Hva la dere merke til av ord vi ofte bruker når vi stiller spørsmål – som lett kan føre til at spørsmålet blir lukket?

7 / 9 – Se filmen om hvordan trygge barnet

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om å trygge barnet

Reflekter over:

 • Hva la dere merke til i kommunikasjonen fra den voksne som trygget barnet?
 • Hvordan var det for dere å kjenne på alle pausene som oppsto – hvordan er det for dere å tenke pauser som aktiv lytting?
 • Hvordan var det å høre ungdommenes egne opplevelser fra samtalen?

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:
Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?

Samlinger