Til hovedinnhold

Samling 6

Samling 6: Å ta ansvar

1 / 9 – Mål for samlingen

2 / 9 – Introduksjonsfilm om snakkemedbarn.no

3 / 9 – Fortell om en samtale

Fortell om en samtale dere har hatt med et barn de siste dagene

Del dere i grupper på tre og snakk om samtaler med barn i 5–10 minutter.

4 / 9 – Simulering i smågrupper

Simulering i smågrupper

Snakk sammen i 20 minutter, og velg ut i fra hvor dere jobber: 

 • Småskole og AKS/SFO: Velg å snakke med Iben
 • Mellomtrinnet: Velg å snakke med Hugo eller Thea
 • Ungdomsskole: Velg å snakke med Lucas, Mohammed eller Emilie

 

Reflekter underveis:

 • Hvilket alternativ velger dere?
 • Hva er fordelen med dette valget?
 • Hva tenker dere om de andre alternativene?
 • Hvordan opplever dere det når dere stopper opp og må starte på nytt?

5 / 9 – Se filmen om å unnvike

6 / 9 – Refleksjonsoppgaver om å unnvike

Reflekter over:

 • Hva ville dere gjort/sagt når ungdommen sier hen ikke vil snakke om det?
 • Hva la dere merke til av unnvikelser hos den voksne i samtalene?
 • Hva la dere merke til av unnvikelser i simuleringen ?
 • Hva var spesielt unnvikende i kommunikasjonen fra den voksne?

7 / 9 – Se filmen om å ta ansvar

8 / 9 – Refleksjonsoppgaver om å ta ansvar

Reflekter over:

 • Hva gjør dere hvis et barn forteller om overgrep fra en omsorgsperson / nær relasjon?
 • Del erfaringer med akuttarbeid: Hva gjør dere når dere lykkes med å ivareta barnet samtidig som dere må melde ifra til barneverntjenesten og/eller politi?
 • Hvilke rutiner har dere for å handle på alvorlige bekymringer? Del med hverandre.

9 / 9 – Avslutning og forberedelse til neste samling

Refleksjonsoppgave:
Hva tar jeg med meg fra dagen i dag?