Til hovedinnhold

Emilie, 16 år

Emilie har kommet med mange nye og dyre ting på skolen. Hun har satt seg inn i en bil med en eldre mann. Hvor kommer tingene fra?

Spillet kan spilles på PC, Mac eller nettbrett. Spillet åpner i en ny fane.

Emilie er 16 år og går på videregående skole. Hun bor med mor og to yngre søsken. Foreldrene er skilt. Hun er hos far og hans nye samboer annenhver helg.

Hvem er du i samtalen?

Du er kontaktlæreren til Emilie, og dere har en god relasjon.

Bakgrunn for samtalen:

Emilie har den siste tiden kommet på skolen med mange nye og dyre ting du vet at hverken Emilie eller foreldrene hennes har økonomi til å kjøpe. I går så du Emilie sette seg inn i en bil med en eldre mann etter skolen, og i dag har Emile en veske som ser kostbar ut. Du velger å stoppe henne før lunsj for å ta det opp med henne.

Mål for samtalen:

Du skal prøve å starte en samtale med Emilie for å finne ut om du har grunn til å være bekymret.

Viktig å tenke på underveis:

Emilie tenker ikke nødvendigvis at hun er i vanskelig situasjon eller at hun har gjort noe som er galt.

Du kan øve på hvordan du kan bygge tillit i en samtale. Du kan trene på hvordan du kan vise interesse og stille åpne og utforskende spørsmål uten å virke dømmende eller påføre andre skam.