Til hovedinnhold

Undervisningsopplegg for barnehage og skole

Hensikten med undervisningsopplegget er å øke ansattes handlingskompetanse i å snakke med barn om sensitive temaer som vold og overgrep. Hver av de syv samlingene i opplæringen tar omtrent en time å gjennomføre og inneholder praktisk øving, filmer og refleksjonsoppgaver.