Til hovedinnhold

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Er du bekymret for et barn eller ungdom og trenger rådføre deg med noen? Her er noen lenker til instanser hvor du som ansatt eller privatperson kan søke råd og henvende deg ved en bekymring.

→ Finn lokalt barnevern
→ Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Dersom du er bekymret for om et barn har opplevd vold eller seksuelle overgrep, kan du drøfte bekymringen med barnevernstjenesten i kommunen. Du kan diskutere saken anonymt og få råd om hvorvidt du bør melde saken til barnevernet.

→ Politiet: overgrep mot barn

«Vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettigheter. Det angår oss alle. Voksne må tro at det kan skje. De må også melde fra til politiet og hjelpeapparatet.» (politiet.no)

→ Finn ditt lokale barnehus

Privatpersoner og offentlige instanser kan kontakte barnehusene for råd og veiledning ved mistanke om vold eller overgrep.

→ Statens barnehus: Hvordan gå frem ved mistanke

Her finner du kontaktinformasjon til ulike hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt. Du kan blant annet finne ditt lokale krisesenter, NOK.-senter, barnevern- og familievernkontor.

→ Gå til oversikt over hjelpetilbud på dinutvei.no