Til hovedinnhold

Samtaler med foreldre

Ansatte i skoler og barnehager snakker med foreldre jevnlig; ved levering og henting, ved lekeapparatene og i skolegården, på foreldremøter og i utviklingssamtaler. For velkomstsamtaler og utviklingssamtaler har de fleste egne rutiner og en struktur for innhold og hva som skal tas opp. 

Treningsøktene under handler om de tilfellene der voksne får en bekymring for barn de møter. På samme måte som vi kan trenge å øve på samtaler med barna, kan vi også trenge å øve på samtaler med foreldrene deres. For å sortere og avklare en bekymring vi har, er det hjelpsomt å snakke med de det gjelder, både barn og foreldre.

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan en skal ordlegge seg. Det er lurt å forberede seg både på egne reaksjoner og på hvordan du konkret kan gå frem i samtalen med foreldrene.