Til hovedinnhold

Introduksjon

Kick-off-samling

1 / 8 – Hva er kick-off?

Mål for arbeidet fremover: 

 • Å bli kjent med snakkemedbarn.no 
 • Å kunne bruke plattformen i arbeid med refleksjon i personalgruppen 
 • Å bli den trygge voksne som snakker med barn om sensitive tema som vold og overgrep

2 / 8 – Møt barna på snakkemedbarn.no

3 / 8 – Vi må tørre og spørre og bruke kunnskapen vi har

 • Barn har rett til å uttale seg, ifølge barnekonvensjonen og norsk lov.
 • Barn vet best hvordan de opplever sin livssituasjon og bør sikres medvirkning i det som gjelder dem.

 

Tenk over følgende spørsmål: 

 • Hvordan ivaretar vi dette hos oss?
 • Hvordan kan vi formidle at vi er en trygg voksen de kan snakke med?

4 / 8 – En nasjonal undersøkelse av ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten (NKVTS, 2019)

Omfang av fysisk og psykisk vold: 

 • Nærmere 1 av 5 har opplevd mer enn én form for vold i løpet av oppveksten.
 • Jentene rapporterer i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold.
 • Ungdom som har opplevd vold mot foreldrene hjemme har også opplevd flere andre former for vold og overgrep mot seg selv.

Volden setter varige spor, og er vanskelig å snakke om 

 • Økt risiko for å oppleve mer vold senere i livet
 • Høyere nivå av psykiske helseproblemer, angst, depresjon, posttraumatisk stress
 • Økt forekomst av selvmordsrisiko og selvskading
 • Klar sammenheng med fysiske helseplager
 • Skam og ensomhetsfølelse på grunn av redselen for at andre skal forstå og få vite
 • 56% av ungdommene som hadde vært utsatt for fysisk vold i hjemmet, har ikke fortalt noen om det de har opplevd

5 / 8 – Hva er snakkemedbarn.no?

Snakkemedbarn.no består av:

 • En interaktiv snakkesimulator, hvor du kan øve på simulerte samtaler med barn i ulike aldre og med ulike problemstillinger. Dine valg i dialogen styrer hvordan samtalen utvikler seg. Du får umiddelbar tilbakemelding underveis i samtalen.
 • Et samlingsbasert undervisningsopplegg, som kan brukes til å reflektere i fellesskap i en barnehage eller skole, eller med kollegaer i andre tjenester som jobber med barn og ungdom.
 • Tips til samtalen og filmer som omhandler samtaler med barn. Her kan du få nyttige tips i forberedelse til en samtale, hva som er viktig underveis og etter samtalen.

6 / 8 – Spørsmål til gruppen

Snakk sammen om følgende spørsmål:

 • Hva er din erfaring med å snakke med barn og ungdommer du har en bekymring for?
 • Snakk sammen 2 og 2 et par minutter.
 • Del noen erfaringer felles i gruppen.

7 / 8 – Se ASAK barnehage i Lillestrøm kommune snakke om erfaring med bruk av snakkemedbarn.no

8 / 8 – Viktig om snakkesimuleringen

Om snakkesimuleringen:

 • Dette er ikke en metodeopplæring om den perfekte samtalen, men en øving i hva som åpner opp og hva som kan lukke i en samtale.
 • Det å reflektere sammen om alternativene i dialogen er målet.
 • Spill om igjen. Da oppdager du nyansene.  
 • I simuleringen kan du velge de svarene du ikke tror er gode og se hva som skjer med samtalen.
 • Du får ikke sagt akkurat din replikk, men du får prøve noen du kanskje ikke hadde tenkt på. 
 • Du kan øve på mange forskjellige barn og kan lære av kommunikasjonen med alle selv om de ikke har samme alder som dem du jobber med.
 • I simuleringen blir du kastet ut når det ikke går så bra, men du får sjansen til å prøve igjen, som i det virkelige livet.