Tilbakemeldinger i SnakkeSIM

Når du simulerer samtaler i SnakkeSIM, får du disse tilbakemeldingene underveis. Hva betyr de?

#Trygger

Du bekrefter, anerkjenner og gjør at barnet i samtalen stoler på at du er en voksen som bryr seg.

#Åpner

Du stiller åpne spørsmål (som en ikke kan svare ja eller nei på), og er nysgjerrig og anerkjennende til barnets fortelling.

#Gjentar

Du gjentar det barnet har sagt for å vise at du hører etter, og forsikrer deg om at du har forstått.

#Ansvar

Du som voksen tar ansvar for at samtalen går som den skal og at barnets rettigheter ivaretas.

#Unnviker

Du unngår å snakke om det barnet trenger å snakke om.

#Skremmer

Du går for hardt på barnet i din iver etter å avklare din egen uro.

#Lukker

Du fokuserer mer på dine egne reaksjoner eller antakelser enn barnets, og stiller lukkende spørsmål.

#Ledende

Du inviterer til et bestemt svar. Det gjør svaret du får upålitelig og lite hjelpsomt til å avklare noe.

#Presser

Du legger for mye press på barnet for å få tak i informasjon. Du «jager» barnet etter svar.