Hvorfor skammer man seg etter vold eller overgrep?

Skam etter vold og overgrep er vanlig, også hos barn. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor man skammer seg over noe andre har utsatt en for.

Skam er en av våre grunnfølelser, og i passe mengder er den en veiviser for hvordan vi skal omgås andre. Men når skam fører til at man ikke forteller om vold eller seksuelle overgrep, er den negativ for ens psykiske helse.

Frykt for avvisning

Skam kan være en smertefull følelse av at noe er galt med deg, og at andre vil se ned på deg hvis de får vite det du har opplevd eller lever med. «Kanskje de ikke vil ha noe med meg å gjøre hvis jeg forteller mine hemmeligheter», forteller skam deg. Når vi skammer oss, får vi lyst til å trekke oss unna, og vi prøver å skjule det vi har opplevd.

Mange forteller ikke om volden fordi de er redde for ikke å bli trodd eller å bli klandret for det som har skjedd. Negative reaksjoner på det vi forteller, gjør vondt. Å skjule en vond opplevelse kan derfor være en strategi for å beskytte seg mot avvisning.

Skam hindrer sosial støtte

Skam er en såkalt sosial følelse og handler mye om andres blikk på en. Derfor er det vanskelig for en person som skammer seg å søke sosial støtte. Troen på at andre bryr seg om oss og vil hjelpe dersom vi trenger det, er viktig for god psykisk helse.

Forskning tyder på at skamfølelse henger sammen med dårlig psykisk helse, nettopp fordi skam hindrer en i å søke støtte fra andre. Skam øker også faren for å oppleve vold og overgrep på nytt.