Samtaler med barnets foresatte

Samtaler med barnets foresatte er en viktig del av samarbeidet mellom barnehage/skole og hjemmet. Noen ganger kan du få en bekymring om et barn som er nødvendig å ta opp med barnets foresatte. Hvordan gå frem i en slik samtale?

Det kan være mange grunner til at du som barnehagelærer eller lærer kan bli bekymret for et barn. En samtale med barnets foresatte kan være nødvendig for en bedre forståelse for hvordan barnet har det, både hjemme og på skolen eller i barnehagen.

Noen ganger kan den nødvendige samtalen med barnets foresatte oppleves utfordrende å gjennomføre. Det kan være temaet i samtalen, foresattes reaksjoner eller familiens situasjon som kan være utfordrende å ta opp og snakke om.

Hvordan forberede deg på en samtale med barnets foresatte?  

Å være forberedt før samtalen kan bidra til at du som barnehagelærer eller lærer er tryggere i gjennomførelsen. Bruk gjerne simuleringen for å øve deg på samtaler som en del av forberedelsen, her kan du for eksempel prøve simuleringen med Lucas, 12 år eller Lilly, 5 år. 

Forberedelse:

Hvis samtalen oppleves utfordrende å skulle gjennomføre, kan det å snakke med en kollega om det som er vanskelig gi økt trygghet. Snakk om det du synes er utfordrende og hvordan du kan gjennomføre samtalen på best mulig måte.

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep 

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal foresatte ikke innkalles til samtale. Kontakt da barnevernet, politi eller Statens barnehus for råd og veiledning i saker som omhandler dette. Rådfør deg med barnevernet, politi eller barnehuset før man vurderer å snakke med barnets foresatte. Barn som opplever dette hjemme kan i verste fall få beskjed eller bli truet om å ikke fortelle om det de har opplevd.  

Enkelte ganger kan foresatte ta opp med ansatte i barnehagen eller skolen at de ansatte mistenker at deres barn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Det viktigste da er å ikke virke overasket eller usikker. Behold roen og fortsett samtalen med å stille åpne spørsmål tilbake.

Foresatte kan også sitte på bekymringer om at barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i barnehagen eller skolen, av ansatte eller andre barn. Ta foresattes bekymringer på alvor, behold roen og still åpne spørsmål tilbake. 

Fokus i samtalen 

Husk å alltid fokusere på barnet i samtalen og at du ønsker en god relasjon med foresatte. Du som barnehagelærer eller lærer har denne samtalen på vegne av barnet. Vis og uttrykk direkte at du ønsker det beste for barnet.

Foresatte kan være uenige med hverandre, andre foresatte, barn, deg som barnehagelærer/lærer eller barnet. Fokuser på styrker, løsninger og forståelse. Ikke snakk om andre barn eller foresatte.   

Samtaler om det private 

Mange ganger kan det være utfordrende å snakke om livet i familien fordi det oppleves privat. Samtidig kan det være nødvendig og nyttig å vite noe om hvordan barnet har det hjemme. Det kan for eksempel være foresatte som flytter fra hverandre, uenigheter, krangling, ny samboer, sykdom i familien, foresatte som har mistet arbeid, foreldre som arbeider mye, o.l. Det kan være mange ting som kan påvirke et barn og som voksne ikke tenker så mye over.

Voksne kan tenke at barna ikke får med seg mye av det som opptar voksenlivet. Men barn observerer og får ofte med seg mer enn det voksne tenker over. Barn kan ta innover seg de voksnes bekymringer, noe som påvirker barna i hverdagen. En samtale med foresatte om hjemmesituasjonen kan noen ganger gi en forklaring på dine bekymringer rundt et barn.  

Foresatte som blir sinte eller lei seg 

Noen ganger kan foresatte reagere med å bli lei seg eller sinte, noe som kan oppleves ubehagelig eller uvant. Da kan det være lurt å beholde roen og ta ned tempoet i samtalen.

Tenk over hvordan du på best mulig måte kan møte den foresatte som enten er lei seg eller sint. Fokuser på barnet, og hvorfor dere har denne samtalen.  

Familier i konflikt eller som trenger støtte 

Under en samtale med foresatte kan det komme frem at familien er i en konflikt, enten ved skilsmisse, andre uenigheter eller at de trenger støtte og hjelp.

Oppdater deg på hvilke hjelpetilbud som finnes for familier, slik at du kan gi råd om hvor de kan søke støtte og hjelp. Både familievernet og barnevernet har ulike tilbud for familier.  

Når du som barnehagelærer eller lærer blir usikker 

Uansett om du som barnehagelærer eller lærer har forberedt deg på samtalen, kan man noen ganger kjenne på usikkerhet. Om det er noe du ikke er helt sikker på, gi deg selv rom til å finne ut av det. Be gjerne om tid for å finne ut av det som du er usikker på.

Om det er andre hendelser i samtalen som får deg til å kjenne på usikkerhet, prøv å beholde roen, still åpne spørsmål og finn en forståelse for situasjonen som gjør deg usikker.