Når vi blir overrumplet av noe barn sier

Barn kan fortelle ting som gjør at voksne blir satt ut og overrumplet i øyeblikket. Kanskje forteller barn om noe forferdelig, skambelagt eller uvirkelig. Der og da er det vanskelig å gi en god respons. Husk at du alltid kan ta opp igjen tråden med barnet.

Voksne kan oppleve at barn kommer med uttalelser om vold eller overgrep i lekesituasjoner, under måltider, samlingsstund eller i andre situasjoner. Av og til kan det virke som om uttalelsene nærmest kommer «ut av det blå». I tillegg er det ikke sikkert barnet er emosjonelt preget når det kommer med uttalelser om vold og overgrep.

Vanlig å miste ord og bytte tema

Når uttalelser bryter med kontekst og forventing hos voksne – eller når uttalelser uroer den voksne – kan det skje at den voksne ikke evner å respondere på en god måte. Den voksne bortforklarer, ignorerer, irettesetter eller bytter tema.

Årsaker til at voksne ikke følger opp:

Det er ikke for sent

Det er helt naturlig å reagere når barn kommer med uttalelser som ryster. Det kan oppleves vanskelig å finne gode responser – i alle fall der og da. Det er derfor viktig å være klar over at toget ikke har gått. Det er alltid mulig å gå tilbake til barnet og ta opp tråden. Det kan være kort tid etter, neste dag eller etter en uke.

I neste møte sier du for eksempel:

«Jeg har tenkt sånn på det du sa om at gulroten lignet på onkels tiss. Det vil jeg gjerne at du forteller meg mer om.»

Her er det viktig ikke å spørre om barnet husker det det sa. Du husker for barnet.