Hva er seksuelle overgrep mot barn?

Seksuelle overgrep er forhold hvor barn og ungdom dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Overgriperen utnytter barnets avhengighet og/eller egen maktposisjon. Overgrep bryter med sosiale tabuer i familie og sosialt miljø og er ulovlig.

I strafferetten omfatter seksuelle overgrep:

Barn med skadelig seksuell atferd

I definisjonene er det også viktig å inkludere seksuell aktivitet mellom barn som ikke er lek og gjensidig utforskning, men som har innslag av lureri, press, tvang, trusler eller vold. Les mer om barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

I filmen under snakker barnehagestyrer med Maja fordi hun har sagt noe om et familiemedlems kjønnsorgan. Reidun Dybsland, samtale-coach i filmen under, er barnevernspedagog og spesialkonsulent i RVTS Vest. De øvrige medvirkende er skuespillere:

Omfang i ungdomsbefolkningen

UEVO-undersøkelsen fra 2019 (Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år), med over 9000 spurte, viste at:

Bruker barnets tillit

De fleste seksuelle overgrep mot barn skjer uten bruk av fysisk makt, tvang eller trusler. Personer med et forhold til barnet kan bruke relasjonen og barnets tillit til å få overgrepet til å fremstå som en omsorgshandling, som kjærlighet eller noe som barnet selv ønsket.

Dette kan medføre både skyld og skam hos barnet, noe som er viktige forklaringer på hvorfor mange barn ikke forteller om overgrepene de er utsatt for til andre. Seksuelle overgrep mot barn kan gi store helseskader og økt risiko for overgrep i voksen alder. Her kan du lese mer om skadevirkninger.