Filmer

Her finner du filmene våre samlet. De kan brukes til undervisning, refleksjon på arbeidsplassen eller promotering. Under hver av undervisningsfilmene finner du refleksjonsspørsmål.

Introduksjonsfilm:

Her er en film som viser utviklingen av snakkemedbarn.no og hva vi håper å oppnå med portalen:Bruk i barnehage og skole:

Film fra ASAK barnehage i Lillestrøm kommune som forteller om hvordan de har implementert Snakkemedbarn.no i barnehagens fagutvikling og beredskap mot vold og overgrep.


Ella:

Filmen om Ella 3 år er beskriver en situasjon der et barn spontant forteller noe til en voksen i barnehagen. Filmen kan brukes til drøfting under opplæring i barnehage og skole.

Refleksjonsspørsmål:


Zara

I den første filmen møter vi Zara på 12 år på skolen og ser at læreren er bekymret for henne.

I den andre filmen møter vi Zara i samtale med Tone som er helsesykepleier på skolen. Samtale-coach Reidun Dybsland er barnevernspedagog og spesialkonsulent i RVTS Vest. Barn og øvrige voksne er skuespillere og samtalen er improvisert. Obs! Samtalene er ikke ment veiledende, men ment å illustrere hvordan en samtale kan utvikle seg, både i positiv og negativ retning.


Marius

I den første filmen møter vi Marius 15 år i skolehverdagen og vi hører at læreren er bekymret.

I den andre filmen møter vi Marius i samtale med læreren sin. Både barn og voksen er skuespillere og de spiller ut en samtale spontant slik den skjedde uten manus, på godt og vondt.


Under ligger ni filmer som illustrerer de ni emnene opplæringsprogrammet til Snakkemedbarn.no består av. Temaene følger kronologisk rekkefølgen i en samtale, fra dine egne reaksjoner på samtalen du skal inn i, til gjennomføringen og hvilket ansvar du sitter med underveis og etterpå.

Filmene er satt sammen av materiell fra Snakkemedbarn.no-«universet» og også her er situasjonene kommentert av coachen. Under opplæringsmateriell fins en presentasjon som er bygget opp rundt filmene slik at de til sammen utgjør en opplæringspakke som kan gjennomføres på din arbeidsplass.

Filmene kan brukes slik dere ønsker det på din arbeidsplass, som utgangspunkt for refleksjon. Diskuter det som skjer i filmen og bruk artiklene til å utvide diskusjonen. Temaene i filmene går igjen i simuleringsspillet, der dere kan øve på å bli tryggere på alle elementene i en samtale.

Om egne reaksjoner

Om forberedelse

Om å etablere kontakt

Om å introdusere temaet

Om å trygge barnet

Om åpne spørsmål

Om å utforske

Om å unnvike

Om å ta ansvar