Artikler

Samtaleforberedelse

Kartlegg egne mål for samtalen i forkant: Hva er jeg bekymret for og hvorfor? Hva er hensikten med samtalen?

Du har et ansvar

Ansatte i skoler og barnehager er lovpålagt å være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten.

Å vise egne følelser

Det er vondt å ta innover seg barns erfaringer om vold og overgrep. Må vi skjule våre sterke følelser for barnet?

Møte krysskulturelle barn

Krysskulturelle barn og unge utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt trenger sensitive voksne som er oppmerksomme på dilemmaene i skillet mellom vold og kultur.

De viktige samtalene

Samtaler med barn man er bekymret for er noe annet enn vanlig hverdagsprat. Slike samtaler krever ofte mer mot og at man har øvd i forkant.

Hvorfor forteller ikke barna?

Skam og skyldfølelse, lojalitet til voldsutøver og at de frykter konsekvensene ved å fortelle, kan være grunner til at barn ikke forteller om det vonde de opplever.