Barn og unges seksuelle utforskning på nett

Internett og sosiale medier er en naturlig del av de fleste barn og unges liv. Her kan de ha kontakt med venner og bli kjent med nye, i tillegg til å utforske egne og andres seksuelle uttrykk – men ikke risikofritt.

Det er naturlig at barn og unge oppsøker informasjon de er nysgjerrig på, og barns seksuelle utvikling er preget av lekenhet og utforskning. Barnet blir kjent med sin egen kropp gjennom seksuell lek, og blir bedre i stand til å sette og respektere grenser.

Det er likevel forskjell på seksuell lek med venner på barnerommet og en uendelig verden av seksuell informasjon og pornografi på nett, beregnet på voksne. Selv om dagens barn og unge er «digitalt innfødte» og har internett som en integrert del av livet, åpner seksualitet på nett for risiko som barn og unge kanskje ikke er rustet til å takle uten veiledning.

Seksuell utforskning på nett har en slagside

Barn og unge kan ha sett porno i mange år før de selv debuterer seksuelt. Det er grunn til å undre seg over hva et høyt pornokonsum uten korrigerende, fysiske erfaringer gjør med unges holdninger og forventninger til sex. I tillegg kan økt nettbruk blant ungdom forhindre nødvendig sosial trening som skjer i den fysiske verdenen.

Barn som deler nakenbilder av seg selv og sprer nakenbilder av andre, fatter ofte ikke konsekvensene det kan få, både lovlig og ellers. Mange ungdom har sin første seksuelle erfaring på nett, og de er mer utsatt for å oppleve uønskede, seksuelle henvendelser på nett enn voksne.

Ikke kun ha et problemfokus

Samtidig som det er risikoer for barn og ungdom med seksualitet på nett, er det også positive sider. Dersom voksne kun fokuserer på det negative, er det fare for at barn og ungdom ikke kjenner seg igjen i virkeligheten som beskrives, og i forlengelsen ikke tar imot gode råd om sexnettvett fra voksne.

«For mange unge mennesker er internett en frisone der man kan uttrykke seg, lete etter informasjon om sex, prøve ut seksuelle fantasier og eksperimentere med lyst og grenser på måter som noen ganger kan være vanskelig i verden utenfor.» (Redd Barna, 2014)

Snakk om sunn seksualitet

Internett kan skape myter og misoppfatninger blant ungdom når det gjelder kropp og seksualitet. Derfor er det viktig å snakke om alt som har med seksuell utvikling og seksualitet å gjøre, også det mest grunnleggende. Ungdom kan fremstå mer kunnskapsrike og erfarne seksuelt enn de egentlig er.

Voksne kan med fordel snakke med ungdom om seksualitet som tema uten å bli intime eller personlige. Å stille åpne spørsmål, møte ungdommen med anerkjennelse fremfor moralsk fordømmelse, og å innrømme det man ikke vet, er helt ok.

Ressurser: