Ressurser om vold og overgrep

Mange nettressurser omhandler temaet vold og overgrep i nære relasjoner. Her er noen av sidene hvor du kan finne mer informasjon om vold og overgrep, meldeplikt og lovverk eller samtaler med barn.